Zabezpečenie objektov

   Mimoriadny význam dnes nadobúda otázka bezpečnosti v celej svojej šírke, od bezpečnosti práce, cez bezpečnosť technických prostriedkov a zariadení až po boj s medzinárodným terorizmom a zabezpečovaním objektov rôzneho typu. Človek je súčasne subjektom aj objektom, zdrojom aj spotrebiteľom. V súvislosti s tým sa operatívny prístup k aktuálnym informáciám o stave objektov a procesov stáva kľúčovým. Do popredia vystupuje potreba automatizovaných informačných systémov využívajúcich internetové technológie, potreba sieťovania meracích subsystémov s distribuovanou inteligenciou. To umožní vytváranie štruktúrovaných, v čase automaticky aktualizovaných databáz lokálnych magnetických polí objektov a priestorov. Využitie je potom obrovské, od monitorovania a vizualizácie prevádzkových procesov, cez sledovanie rôznych objektov a priestorov až po napríklad lokálnu navigáciu mikroobjektov v záujmovom priestore či prostredí.