Šumy a rušenie

   Pod pojmom „šum“ obyčajne chápeme náhodný signál sprevádzajúci činnosť elektrických a elektronických súčiastok a obvodov. V oblasti elektromagnetickej kompatibility (EMC) je však pojem šum používaný v zmysle deterministického rušivého signálu. Takýto druh šumu budeme v ďalšom nazývať „rušenie". U snímačov sa musíme zaoberať analýzou, kvantifikáciou a potláčaním tak interného ako aj externého šumu a rušenia.