Parametre snímačov

   Snímač je charakterizovaný vlastnosťami a parametrami podobne ako elektronické súčiastky a integrované obvody. Parametre snímačov teda poskytujú pre používateľa základné informácie o používaní, umožňujú ich vzájomné porovnávanie a tiež výber snímača vhodného typu pre požadovanú aplikáciu. Najčastejšie sú rozdeľované na statické, dynamické a aplikačné.