Filtrácia signálov

   Filtrácia je často využívaná v rôznych situáciách v našom každodennom živote, či už v technických aplikáciách, priemyselných aplikáciách alebo pri pozeraní filmu v PC alebo úprave obrázkov v nejakom grafickom editore. Napríklad, vysielané rádiové signály, ktoré prijímame v prijímačoch (alebo v súčasnosti mini prehrávačoch, mobilných telefónoch a i.) sú skreslené šumami. Dobrý filtračný algoritmus môže tento šum z elektromagnetických signálov odstrániť (resp. čo najviac ho potlačiť), zatiaľ čo je užitočná informácia neporušená. Iným príkladom je napríklad filtrácia napájacích napätí prakticky všetkých elektrospotrebičov. Napríklad zdroj pre notebook - jeho úlohou nie je len vytvoriť jednosmerné napätie zo sieťového 230 V / 50 Hz, ale musí ho aj vyhladiť - vyfiltrovať - teda odstrániť nežiadúce fluktuácie, ktoré by inak mohli skrátiť životnosť napájaného zariadenia.Kalmanov filter