Vývojové mikroprocesorové kity

    Vývojové kity sú jednoduché elektronické platformy vyznačujúce sa jednoduchým, flexibilným a ľahko ovládateľným softvérom a hardvérom. Tieto platformy sú vhodné pre vývoj rôznych zariadení, využiteľných pre meranie, riadenie a reguláciu. Svojou jednoduchosťou sú predurčené aj na účely výučby základov programovania a využívania mikrokontrolérov.
    Vývojové kity zabezpečujú interakciu s okolitým prostredím pomocou svojich analógových vstupov umožňujúcich pripojenie rôznych druhov snímačov a taktiež prostredníctvom výstupov umožňujúcich ovládanie rôznych pripojených zariadení.

    Arduino
    MBED
    Xduino