Medicína

   Ľudia už od dávnoveku pripisovali magnetu zázračný liečivý vplyv na zdravie človeka. V súčasnosti stále pretrvávajú spory medzi lekármi o liečebných vlastnostiach magnetického poľa. Realizujú sa pozorovania vplyvu silných ale aj slabých magnetických polí na živé organizmy a rastliny. Väčšina týchto pokusov má empirický charakter, stále neexistuje teoretická báza. Doposiaľ neboli akceptovateľne preukázané patogénne vplyvy zemského magnetického poľa a magnetického poľa technických frekvencií na človeka. Na druhej strane však nemôžeme zhubný vplyv slabých magnetických polí nízkych frekvencií ani vylúčiť. Napriek tomu je magnetoterapia v súčasnosti oficiálnou liečebnou metódou predovšetkým pri rehabilitácii poúrazových stavov. Rovnako magnetodiagnostické metódy (napríklad NMR) sú celosvetovo široko využívané. Systematická tvorba databáz lokálnych magnetických polí priestorov ako aj magnetoterapeutických zariadení by určite bol krok správnym smerom.


Vplyv magnetického poľa na živé organizmy


   K tomu, aby sme určili ako vplýva magnetické pole na živé organizmy, je nevyhnutné, okrem iného, poznať magnetické vlastnosti organických látok tvoriacich i vstupujúcich do živého organizmu. Aj táto, čisto fyzikálna stránka, nie je zatiaľ jasná, tak ako neexistuje všeobecne uznávaná teória povedzme feromagnetizmu, ktorá by uspokojivo vysvetľovala výmennú interakciu medzi elektrónmi. V každom živom organizme existuje "značné" množstvo železa, ktorého nedostatok sa prejavuje na celkovom zdravotnom stave organizmu. Prevážna väčšina organických molekúl sú však diamagnetiká a vplyv vonkajšieho magnetického poľa vedie na vznik dodatkového magnetického momentu, ktorý je orientovaný proti smeru pôsobiaceho magnetického poľa.Zaujímavé linky