Snímače

     Svet v ktorom žijeme sa skladá tak z prírodných ako aj ľuďmi vytvorených objektov. Prírodné snímače, ktoré môžeme nájsť u živých organizmov, obyčajne reagujú na signály majúce elektrochemický charakter, teda ich fyzikálna podstata je založená na pohybe iónov v nervových vláknach. V ľuďmi vytvorených zariadeniach je informácia tiež prenášaná a spracovávaná v elektrickej forme, avšak cestou pohybu elektrónov. Snímače, ktoré sú použité v umelých systémoch, musia rozprávať rovnakým jazykom ako zariadenia s ktorými spolupracujú. Tento jazyk je v svojej podstate elektrický a človekom vytvorený senzor mal by byť schopný reagovať na signály, u ktorých je informácia prenášaná posunom elektrónov a nie iónov. Je teda vhodnejšie pripojiť snímač na elektronický systém prostredníctvom elektrických vodičov, než pomocou elektrochemického roztoku alebo nervových vlákien.