Zemnenie a tienenie

   Šum sa môže naviazať na nízkoúrovňové signály rôznymi spôsobmi. Väzobné mechanizmy zahŕňajú nielen typ kábla, ale aj jeho tienenie a zemnenie. Väzba je systémový problém týkajúci sa typu snímača, zosilňovača a jeho šírky pásma, vzdialenosti od zdroja rušenia a charaktere rušivých signálov. Existuje mnoho možností spojenia tienenia a zeme, ale len zriedka to vedie k optimálnemu stavu. Je vhodnejšie navrhnúť systém založený na pochopení mechanizmov tienenia a zemnenia a predísť tak nežiadúcim efektom.
   V elektrotechnike pojem "zem" predstavuje referenčný bod elektrického obvodu, voči ktorému sú určované všetky napätia, spoločnú návratovú cestu pre elektrické prúdy a priame fyzické spojenie so Zemou. Správne zemnenie umožňuje prevenciu pred nebezpečným dotykovým napätím, limituje vznik statickej elektriny a indukovaného napätia.
   Elektromagnetické tienenie je jedným z nejdôležitejších odrušovacích prostriedkov pred výkonovým rušením spojitého či impulzného charakteru, umožňujúce tak zmenšenie rušivého vyžarovania na strane zdrojov rušivých signálov, ako aj zvýšenie elektromagnetickej odolnosti na strane príjmačov rušivých signálov. Avšak nesprávna voľba odrušovacieho prostriedku nielen že neprinesie očakávaný efekt, ale môže byť dokonca príčinou zhoršenia parametrov odrušovaného zariadenia.