Zosilňovače

   Väčšina pasívnych snímačov produkuje slabé výstupné signály. Veľkosti týchto napäťových respektíve prúdových signálov sú mikrovolty a pikoampére, zatiaľ čo štandardné elektronické obvody (prevodníky, modulátory, záznamníky ...) požadujú vstupné signály na úrovni rádovo jednotiek voltov a jednotiek miliampérov. Bežne požadované napäťové zosilnenie je rádovo $10^4$ a prúdové $10^6$. Preto jedným zo základných stavebných prvkov obvodov prispôsobenia sú zosilňovače.


   Základné informácie o operačných zosilňovačoch, ich parametroch, charakteristikách a aplikáciach nájdete v časti: Materiály na podporu výučby - Operačné zosilňovače.