Vema-030

   Číslicový prístroj Vema030 je určený pre vektorové meranie a osciloskopické zobrazovanie vývoja magnetickej indukcie stacionárneho a nízkofrekvenčného magnetického poľa, pre tvorbu a záznam súborov časových a priestorových meraní, ako aj na základnú analýzu v časovej, frekvenčnej a priestorovej oblasti. Spolupracuje s počítačmi typu PC-AT, využívajúc štandardné paralelné rozhranie pre tlačiareň.


   


   Prenosný kufríkový prístroj Vema030 je napájaný zo zabudovaných batérií alebo zo siete. Celkovú zostavu názorne ukazuje obrázok. Prístroj je rozdelený na dve časti. Užívateľsky prístupná časť obsahuje sondu s 5m káblom, kábel styku s počítačom, kábel napájania 220V, disketu s programovým vybavením, manuál, náhradné diely. Užívateľsky neprístupná časť obsahuje jednotku elektroniky senzoru a obvodov spracovania signálov, napájacie akumulátory, dosku napájacieho zdroja +-9V, +5V, nabíjacích a diagnostických obvodov.


Vema-030 umožňuje
 • meranie a zobrazovanie časových priebehov vo frekvenčnom pásme 0- 250 Hz a rozsahu +-100 uT,
 • meranie a zobrazenie vývoja strednej hodnoty a strednej kvadratickej odchýlky,
 • frekvenčnú analýzu FFT nameraných signálov,
 • záznam meraní do súborov,
 • zobrazovanie a analýzu zaznamenaných súborov,
 • porovnávacie zobrazenia v grafických kanáloch A,B.
   Meranie s Vema030 je vektorové, jednozložkové. Programové vybavenie umožňuje postupné dvoj alebo trojzložkové meranie a záznam veličín statických, stacionárnych a kvázistacionárnych magnetických polí.


Parametre
 • sieťové napájacie napätie: 220V/50Hz/8VA
 • akumulátorové napájanie: 3 x 12V, 1.2 Ah
 • rozsah vektorových meraní: +-100 uT
 • vzorkovanie/základná citlivosť: 500Hz/10nT
 • citlivosť strednej hodnoty: 1 nT
 • linearita prístroja: 5% MH
 • teplotný rozsah: +5 °C až +40°C
 • poloha prístroja: vodorovná
 • celkové rozmery: 420 x 300 x 105 mm
 • hmotnosť s príslušenstvom: 6.4 kg