Inštalácia    Obsah 8. kapitoly

    8. Inštalácia
    8.1. Ako získať QtiPlot
    8.2. Inštalácia z binárnych balíkov
    8.3. Kompilácia a inštalácia cez zdrojový kód
    8.3.1. Požiadavky
    8.3.2. Linux a Mac OS X
    8.3.3 Windows    8. Inštalácia


    8.1. Ako získať QtiPlot

    Domovská stránka QtiPlot je http://soft.proindependent.com/qtiplot.html. Všetky novinky a aktualizácie nájdete práve tam. QtiPlot je tam umiestnený ako balíky alebo zdrojové kódy a musí byť kompilovaný. Predkompilované balíky sú dostupné pre väčšinu verzií Linuxu, Mac OS x 10.4 aj pre Windows.    8.2. Inštalácia z binárnych balíkov

    Ion Vasilief, zakladateľ a hlavný vývojár QtiPlot, distribuuje predkompilované balíky pre Windows, Mac OS x 10.4 a pre väčšinu verzií Linuxu: balíky Debian a RPM. V ponuke sú aj určité typy zmluvnej údržby. Poplatky zahŕňajú aj technickú podporu a všetky dostupné aktualizácie. Pre Windows je potrebné stiahnuť qtiplot-0.9.5.exe súbor. Pre inštaláciu vo Windowse je potrebné len nasledovať inštrukcie počas inštalácie.
    Balík poskytovaný pre Mac OS je univerzálny a môže byť inštalovaný na obidva systémy - PowerPC aj Intel Mac Pro. Pred inštaláciou je potrebné súbor qtiplot-0.9.5.pkg.zip rozbaliť a kliknutím na .pkg súbor spustiť inštaláciu.
    Pre inštaláciu na Linux Debian je potrebné stiahnuť balík qtiplot_0.9.5_i386.deb, potom sa prihlásiť ako "root" a napísať


    dpkg -i qtiplot_0.x.x_i386.deb.


    Pre inštaláciu RPM balíka je potrebné stiahnuť balík qtiplot-0.9.5-1.i386.rpm, potom sa prihlásiť ako "root" a napísať


    rpm -i qtiplot-0.x.x-1.i386.rpm.


    Balík RPM bol vytvorený na Ubuntu.    8.3. Kompilácia a inštalácia cez zdrojový kód


    8.3.1 Požiadavky

    Ak chcete inštalovať QtiPlot cez zdrojový kód, potrebujete nasledovné knižnice:
    Qt (>= 4.3.1) QtiPlot pracuje najlepšie s verziou 4.3.3 Qt knižnice.
    Qwt Musíte použiť Qwt 5.0.2 knižnicu.
    QwtPlot3D Verzia 0.2.7 knižnice QwtPlot3D sa používa na vytváranie 3D grafov. Musí byť dostupná knižnica aj jej súbory.
    muParser Verzia knižnice muParser používaná pre QtiPlot je 1.28.
    liborigin Posledná verzia liborigin umožňuje načítať projektové súbory OriginLab OPJ. Je súčasťou QtiPlot (priečinok "3rdparty/liborigin"), takže nie je potrebné ju sťahovať a inštalovať.
    GSL Potrebná je aj knižnica GSL.
    zlib Na komprimovanie projektových súborov QtiPlot používa aj knižnicu zlib.
    Ak chcete podporu skriptovania v Python, budete potrebovať nainštalovať aj Python 2.5, SIP a PyQt v4. Všetky tri bývajú súčasťou Linuxu.    8.3.2 Linux a Mac OS X

    Stiahnite súbor (.tar.bz2 alebo .zip) a rozbaľte ho. Potom otvorte zložku a choďte do hlavného priečinku (mal by sa volať qtiplot-0.9.5). Uistite sa, že QtiPlot je schopný nájsť knižnice, ktoré potrebuje. Choďte do adresára qtiplot a otvorte súbor qtiplot.pro. Nasledujúci riadok je príkladom cesty do súboru knižnice QwtPlot3D, ktorá je potrebná pre kompiláciu:


    unix:INCLUDEPATH += ../3rdparty/qwtplot3d/include/


    Mala by smerovať do správneho adresára. Keď ste tak urobili, vráťte sa späť do hlavného priečinku qtiplot-0.9.5 a napíšte:


    qmake qtiplot.pro
    make


    Aby ste nainštalovali QtiPlot, musíte sa prihlásiť ako "root" a napísať:


    make install


    Potom sa môžete odhlásiť a spustiť aplikáciu:


    qtiplot    8.3.3 Windows

    Ak chcete kompilovať aplikáciu zo zdrojového kódu, potrebujete stiahnuť a nainštalovať kompilátor MinGW, ktorý ako jediný podporuje open-source edíciu pre Windows. Potom musíte pokračovať rovnako ako u systémov Linux/Max OS X popísaných v predošlej časti.