Panely s nástrojmi    Obsah 4. kapitoly

    4. Panely s nástrojmi (Toolbars)
    4.1. Panel s nástrojmi Úpravy (Edit)
    4.2. Panel s nástrojmi Súbor (File)
    4.3. Panel s nástrojmi Graf (Plot)
    4.4. Panel s nástrojmi Tabuľka (Table)
    4.5. Panel s nástrojmi Stĺpec (Column)
    4.6. Panel s nástrojmi 3D graf (Plot 3D)    4. Panely s nástrojmi (Toolbars)

    Všetky panely s nástrojmi môžu byť presúvané a umiestňované na vhodnejšie miesto (ľavú, pravú alebo spodnú stranu okna aplikácie) alebo na plochu (mimo hlavného okna) metódou ťahaj a pusť uchytením ich ľavej strany. Panely s nástrojmi sú automatický aktívne/neaktívne v závislosti od aktuálneho aktívneho okna: napríklad ak je aktívnym oknom tabuľka, panel s nástrojmi tabuľka (Table toolbar) bude aktívny a všetky ostatné panely s nástrojmi budú automaticky neaktívne.
    Ten istý prístup je uplatňovaný aj pre zobrazovanie/skrývanie panelov s nástrojmi: ak v pracovnom priestore nie sú viditeľné žiadne tabuľky, panel s nástrojmi tabuľka (Table toolbar) bude automaticky skrytý a opäť sa objaví, keď sa do projektu pridá nová tabuľka. Panel s nástrojmi môže užívateľ zobraziť/skryť kedykoľvek aj manuálne a to kliknutím pravým tlačidlom v priestore menu hlavného okna a označením/odznačením príslušného políčka vo vyskakovacom menu.    4.1. Panel s nástrojmi Úpravy (Edit)Obr. 4.1 Panel s nástrojmi Úpravy (Edit) v QtiPlot
Tab. 4.1 Príkazy panela s nástrojmi Úpravy (Edit)    4.2. Panel s nástrojmi Súbor (File)

    Panel s nástrojmi Súbor (File) umožňuje hlavne prístup k príkazom z File menu, v tejto časti je aj podrobnejší popis príkazov.


Obr. 4.2 Panel s nástrojmi Súbor (File) v QtiPlot
Tab. 4.2 Príkazy panela s nástrojmi Súbor (File)    4.3. Panel s nástrojmi Graf (Plot)

    Tento panel s nástrojmi je aktívny iba keď je aktívne okno grafu. Umožňuje rýchly prístup k príkazom z Graph menu a z Data menu, ktoré sa používajú na úpravu grafov a údajových bodov grafov.


Obr. 4.3 Panel s nástrojmi Graf (Plot) v QtiPlot
Tab. 4.3 Príkazy panela s nástrojmi Graf (Plot)    4.4. Panel s nástrojmi Tabuľka (Table)

    Tento panel s nástrojmi umožňuje rýchly prístup k príkazom z Plot Menu používaného na vytvorenie grafu z údajov tabuľky.


Obr. 4.4 Panel s nástrojmi Tabuľka (Table) v QtiPlot
Tab. 4.4 Príkazy panela s nástrojmi Tabuľka (Table)    4.5. Panel s nástrojmi Stĺpec (Column)

    Tento panel s nástrojmi umožňuje rýchly prístup k príkazom z Table Menu používaného na usporiadanie stĺpcov tabuľky alebo na zadefinovanie vybraných stĺpcov.


Obr. 4.5 Panel s nástrojmi Stĺpec (Column) v QtiPlot
Tab. 4.5 Príkazy panela s nástrojmi Stĺpec (Column)    4.6. Panel s nástrojmi 3D graf (Plot 3D)Obr. 4.6 Panel s nástrojmi 3D graf (Plot 3D) v QtiPlot
Tab. 4.6 Príkazy panela s nástrojmi 3D graf (Plot 3D)